Sharma, Vijai Prakash, Chatrapati Sahuji Maharaj Medical University, India